Oversikt over ymse statistikk

Antall hester i databasen: 34846

Eldste hest registrert: 37 år.

Yngste hest registrert: 2 år.

Antall nasjoner registrert: 35

Antall løpsresultater registrert: 10377

Antall personer (kusker, eiere, deleiere) registrert: 13600

Antall starter (hester deltatt i løp) registrert: 477265