Oversikt over ymse statistikk

Antall hester i databasen: 35420

Eldste hest registrert: 37 år.

Yngste hest registrert: 2 år.

Antall nasjoner registrert: 35

Antall løpsresultater registrert: 10571

Antall personer (kusker, eiere, deleiere) registrert: 13851

Antall starter (hester deltatt i løp) registrert: 492259